Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej napędowy w 2022r.

Ogłoszenie

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. reprezentowany przez Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu zawiadamia że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej napędowy w 2022 roku opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00317793 w dniu 16.12.2021 r. i zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/ pod numerem identyfikacyjnym ID : dc66e82b-7282-46b3-8a95-a251a1968016

 Wszystkie dokumenty postępowania przetargowego są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania :  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: PZP.271.1.2021.IZ

Termin składania ofert : do dnia 27.12.2021 r.  do godziny 10:00

 

Prezes Zarządu ZECiUK Sp. z o.o.

Grzegorz Białas

 

 

Jak się dostać do postępowania i dokumentów

MINIPORTAL

 

  1. Wejść na stronę UZP : uzp.gov.pl
  2. Z zakładki na stronie głównej wybrać : E-zamowienia, a w niej wybrać miniportal
  3. Przewinąć stronę do samego dołu i kliknąć na miniportal
  4. Wybrać Miniportal „Dla Wykonawców”
  5. Wybrać „Lista wszystkich postępowań”
  6. W okienku w górnej części „Identyfikator” ( piąte od lewej strony ) postawić kursor i wkleić podany identyfikator postępowania ID
  7.  Za chwilę pokaże się postępowanie
  8. W prawym górnym rogu pod napisem Akcje jest symbol oka – kliknąć na oko
  9. Pokaże się całe postępowanie. Pobrać wszystkie dokumenty i zapisać na swoim komputerze.

Jak się otworzy strona miniPortalu – w głównej zakładce ( tło czarne ) – pierwsza od prawej pozycja „INSTRUKCJE” – proszę pobrać.

Podziel się informacją