Nasze biuro jest czynne w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie

Telefon:

Ciepło, Woda, Ścieki
tel./fax: 067 349 21 12

Nieczystości stałe i płynne Usługi Pogrzebowe
tel.: 067 349 21 12
Oczyszczalnia Pogotowie wodno-kanalizacyjne
tel.: 067 266 28 97

Całodobowe Pogotowie Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze

tel: 661 551 443

Pogotowie Pogrzebowe

tel: 691 465 333

Napisz do nas:

E-mail: