Od 1997 roku

Pracujemy dla dobra
społeczności gminy
i miasta Jastrowie

o-nas-historia

O Nas

ZECIUK Sp. z o. o., czyli Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Jastrowie. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.

Naszą misją jest rzetelna i profesjonalna realizacja zadań użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców oraz jednostek gospodarczych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Nasza Historia

Pracujemy dla dobra społeczności od ponad 20 lat

Naszą spółkę powołano do życia 17 grudnia 1997 na podstawie uchwały nr 221/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu. Uchwała dotyczyła zmiany formy organizacyjno-prawnej Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Osobowość prawną nabyliśmy nabyła z chwilą wpisania do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Pile pod nr RHB – 1363 w wigilię Bożego Narodzenia 1997 roku.

o-nas-miasto-jwe
o-nas-energetyka

Władze spółki

Zwierzchnictwo nad Spółką sprawują trzy podmioty

1) Zgromadzenie Wspólników - jednoosobowe - Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
2) Rada Nadzorcza, powołana Uchwałą nr 6 z dnia 20.06.2022 r. Zgromadzenia wspólników na 3-letnią kadencję.

3) Zarząd jednoosobowy - powołany na kolejną 5'cio letnią kadencję dnia 19.04.2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2018.

Życie społeczne

Wspieramy lokalne inicjatywy, sport i akcje charytatywne

Sponsorujemy i pomagamy w wielu lokalnych wydarzeniach.

M.in. jesteśmy obecni na corocznych, bardzo popularnych w regionie Militariach w Jastrowiu, sponsorujemy, uczestniczymy w amatorskiej lidze halowej piłki nożnej w Jastrowiu , wspieramy lokalne kluby sportowe oraz inicjatywy kulturalne.

o-nas-miejskie inicjatywy
o-nas-pracownik

Zgodnie ze statutem, zajmujemy się:

  • dostawami ciepła (dysponujemy 5 kotłowniami gazowymi i gazowo-olejowymi) ,
  • dostawami wody (dysponujemy 10 hydroforniami sieci wodociągowych),
  • odbiorem i oczyszczaniem ścieków (dysponujemy 3 oczyszczalniami ścieków/kolektorami kanalizacyjnymi),
  • wywozem nieczystości stałych i płynnych (dysponujemy samochodem specjalistycznym oraz ciągnikami z przyczepami i beczką asenizacyjną),
  • oczyszczaniem kratek ściekowych i udrażnianiem kanalizacji sanitarnej i burzowej (dysponujemy mobilnym urządzeniem DIBO),
  • utrzymaniem terenów zielonych,
  • obowiązkami administracyjnymi i pogrzebowymi na terenie cmentarzy w Jastrowiu, w Sypniewie, Nadarzycach oraz w Brzeźnicy,
  • sprzedażą trumien, utensylii pogrzebowych oraz innych materiałów,
  • remontowaniem ulicy, chodników i placów.
o-nas-odpady
o-nas-kotlownia