Pliki do Pobrania

Prezentacje
Zgoda na e-fakturę
Przedsiębiorstwa mają możliwość zamiany tradycyjnej papierowej faktury na ekologiczną - w formie elektronicznej, wysyłaną w postaci pliku PDF (e-fakturę). Do czego serdecznie zachęcamy.
 
POBIERZ
Wniosek o przyłączenia do sieci (wodociągowej oraz/lub kanalizacji ściekowej)
Wniosek formalny służący do opracowania warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz/lub kanalizacji ściekowej.
 
POBIERZ
Zlecenie wykonanie przyłącza wodociągowego oraz/lub kanalizacyjnego
Wniosek formalny o wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* przez właściciela działki lub do tego osobę upoważnioną.
 
POBIERZ
Zgłoszenie odbioru przyłączy
Wniosek zgłaszający odbiór przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi.
 
POBIERZ
Wniosek o zgodę na ustawienie nagrobka
Wniosek zezwolenie na ustawienie nagrobka dla zmarłego na cmentarzu miejskim w Jastrowiu.
 
POBIERZ
Zgłoszenie podlicznika (Ogród)
Zgłoszenie podlicznika zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi oraz zasadami rozliczania zużycia wody do celów podlewania ogródka przydomowego.
 
POBIERZ
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 
POBIERZ
Deklaracja dostępności www.zeciuk.pl

 
POBIERZ
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 
POBIERZ
Zgłoszenie podlicznika

 
POBIERZ
Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

 
POBIERZ
Wniosek o rozwiązanie umowy

 
POBIERZ
Wniosek o umowę - Firmy

 
POBIERZ
Wniosek o umowę - Klienci indywidualni

 
POBIERZ
Nowa umowa Woda + Ścieki - Klienci indywidualni

 
POBIERZ
Nowa umowa Woda + Ścieki - Firmy

 
POBIERZ
Nowa umowa Ścieki - Klienci indywidualni

 
POBIERZ
Nowa umowa Ścieki - Klienci indywidualni

 
POBIERZ
Nowa umowa Ścieki - Firmy

 
POBIERZ