Cennik

Rodzaje Usług J.M. PKWiU Cena Netto VAT Cena Brutto
Dostawa ciepła          
GRUPA ODBIORCÓW I - A1,B1,C1,D1          
Za moc zamówioną MW
m-c/rok
  16.930,83 zł
203.169,97 zł
23% 20.824,92 zł
249.899,06 zł
Za ciepło GJ   395,10 zł 23% 485,97 zł
GRUPA ODBIORCÓW II - E1          
Za moc zamówioną MW
m-c
  13.921,49 zł
23% 17.123,43 zł
Za ciepło GJ   357,88 zł 23% 440,19 zł
Dostawa wody          
Opłata zmienna dla W1* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Opłata zmienna dla W2* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Opłata zmienna dla W3* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W4* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W5* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W6* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Abonament Miesięczny          
opłata za wodomierz W1* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W2* 2 m-c 36.00 10,00 zł 8% 10,80 zł
opłata za wodomierz W3* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W4* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W5* 2 m-c 36.00 10,00 zł 8% 10,80 zł
opłata za wodomierz W6* m-c 36.00 - - -
Odbiór ścieków          
Wprowadzenie ścieków
do oczyszczenia nieczystości
ciekłe bytowe ze zbiorników
bezodpływowych, o stężeniu
CHZT do 1500mg O2/dm3
m3 37.00 8,99 zł 8% 9,71 zł

Zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz. 1967) informujemy uprawnionych odbiorców ciepła ujętych w art.4 ust.1 w/w ustawy o cenie za moc zamówioną i ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą tj. 150,95 zł / GJ netto, gdzie:
• dla grupy odbiorców I (A1, B1,C1,D1): moc zamówiona: 5951,03 zł/MW/m-c netto
ciepło: 138,87 zł/ GJ netto
• dla grupy odbiorców II (E1): moc zamówiona: 5460,91 zł/MW/m-c netto
ciepło: 140,38 zł/ GJ netto.

*Oznaczenia taryfowej grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów rolniczych
W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym, zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych
W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do pozostałych celów
W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych