Cennik

Uwaga: podane ceny usług są cenami orientacyjnymi i nie mogą być podstawą reklamacji, aktualny cennik dostępny w siedzibie spółki.

Rodzaje Usług J.M. PKWiU Cena Netto VAT Cena Brutto
Dostawa ciepła          
GRUPA ODBIORCÓW I - A1,B1,C1,D1          
Za moc zamówioną MW
mce/rok
  12.473,41 zł
149.680,86 zł
23% 15.342,29 zł
184.107,46 zł
Za ciepło GJ   171,45 zł 23% 210,88 zł
GRUPA ODBIORCÓW II - E1          
Za moc zamówioną MW
mce/rok
  11.091,87 zł
110.893,04 zł
23% 13.643,00 zł
136.398,44 zł
Za ciepło GJ   129,78 zł 23% 159,63 zł
Dostawa wody          
Opłata zmienna dla W1* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Opłata zmienna dla W2* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Opłata zmienna dla W3* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W4* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W5* m3 36.00 3,59 zł 8% 3,88 zł
Opłata zmienna dla W6* m3 36.00 3,52 zł 8% 3,80 zł
Abonament Miesięczny          
opłata za wodomierz W1* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W2* 2 m-c 36.00 10,00 zł 8% 10,80 zł
opłata za wodomierz W3* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W4* m-c 36.00 5,00 zł 8% 5,40 zł
opłata za wodomierz W5* 2 m-c 36.00 10,00 zł 8% 10,80 zł
opłata za wodomierz W6* m-c 36.00 - - -
Odbiór ścieków          
Wprowadzenie ścieków
do oczyszczenia nieczystości
ciekłe bytowe ze zbiorników
bezodpływowych, o stężeniu
CHZT do 1500mg O2/dm3
m3 37.00 8,99 zł 8% 9,71 zł

*Oznaczenia taryfowej grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów rolniczych
W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym, zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przeciętnych norm zużycia wody, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych
W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym, zużywający wodę do pozostałych celów
W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych