Zmiany w organizacji pogrzebów

Ogłoszenie

Ze względu na wprowadzony przez Rząd stan epidemii oraz związane z tym zarządzenie Biskupa Diecezjalnego, obrzędy pogrzebu ograniczone zostały wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje
modlitwa rodzinna.

Msza żałobna z udziałem wiernych zostanie odprawiona, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną osoby zmarłej.

Podziel się informacją