Oferta pracy Kierownik Oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASTROWIU

 

Od kandydata oczekujemy :
– wykształcenia wyższego technicznego w zakresie ochrona środowiska , inżynieria sanitarna itp.,
– doświadczenie w branży mile widziane,
– prawo jazdy kat.B będzie dodatkowym atutem,
– umiejętności kierowania podległym zespołem,
– umiejętności analitycznego myślenia i działania pod presją czasu,
– zaangażowania.
Do obowiązków będzie należało:
– nadzór nad prawidłową pracą oczyszczalni
– prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją odpadów
– nadzór nad pozwoleniami z zakresu ochrony środowiska
– współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
– obsługa portalu GUS i BDO
– organizacja badań środowiskowych i analiza wyników
– obsługa/prowadzenie magazynu z materiałami wod-kan
– zakupy materiałów instalacyjnych w oparciu o oferty cenowe
– dbanie o powierzony majątek firmowy
 Oferujemy :
– pracę w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę
– szkolenia wspierające rozwój zawodowy
– pracę w przyjaznej atmosferze
Miejsce składania podań i CV: sekretariat biura Spółki przy ul. Wojska Polskiego 29    w Jastrowiu (pn.-pt.: 7:00-15:00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zeciuk.pl z dopiskiem „PRACA”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest zamieszczenie w CV poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, (zwanym dalej ZECiUK Sp. z o. o.) 2) Kontakt w sprawie ochrony danych: biuro@iodopila.pl 3) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym oraz innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Państwa zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania administratora oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu). 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO. 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono warunkiem zawarcia umów, świadczenia usług, obowiązków prawnych oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ZECiUK Sp. z o. o.
Podziel się informacją